Blue Flower

Пациент е на консултация при психиатъра си;
-Докторе обичам коня си. 
-Е, какво от това?!Много хора обичат животните си. 
-Вие не разбирате, докторе. Аз изпитвам физическо влечение към коня си. 
- Ааа! - кима с глава психиатърът. - А какъв е конят - жребец или кобила? 
- Кобила, естествено!- тросва се пациентът. - Да не искате да ме изкарате педераст?

Вълкът среща конска муха и я пита:
- Ти какво си?
- Конска муха.
- Как така?
- Майка ми е кон, а татко е муха…

Един човек отишъл при директора на цирка и казал:
- Имам номер с животински дует: пееща крава и кон, който акомпанира на пиано
- Да го видим този Ваш дует, казал директорът.
Пуснали кравата и коня – 3, 4 и кравата започнала пее, а конят да свири на пиано.
Директорът се въодушевил:
- Такова нещо никога не съм виждал! Пееща крава и свирещ кон! Това е просто фантазия!
- Вярно, че е фантазия – съгласил се човекът. Той, конят свири и пее, а кравата само си отваря устата…


Един кон влиза в ресторант и си поръчва две кофи водка и две кофи кола. На другия ден конят пак идва, но си поръчва само една кофа кока кола. Келнерът го пита:
- А, бе, що не си вземеш и водка?
Конят отговаря:
- Щото днес съм с каруцата.

Черен жребец препускал през пустинята седмица, две, месец. По едно време видял кръчма. Влязъл вътре, тропнал с копито по бара и казал на бармана:
- Слушай к’во, искам да ме напоиш, да ме нагостиш и утре рано сутринта да ме събудиш защото страшно бързам!
Барманът така и направил. Напоил го, нагостил го и на следващата сутрин отишъл да го буди. Нямал кофа с вода, затова му лиснал кофа с бяла боя. Коня се събудил, разплатил се с бармана и тръгнал на път. Препускал седмица, две и видял оазис. Решил да се освежи малко. Навел се да пие вода, видял отражението си и възкликнал:
- Е-е-е! Какъв тъп барман! Събудил е друг кон!

 
Конят на един селянин се разболял и той взел лекарство от ветеринаря.
След час обаче се върнал и поискал от същото лекарство.
- Защо? – учудил се ветеринарят. – Нали ви казах да сипете праха в една тръбичка и да го духнете в гърлото на коня!
- Да, докторе, но конят духна пръв…

Селянин карал каруцата си по пътя. Срещнал го съсед и го попитал: 
- Какво караш? 
- Овес - прошепнал той тихичко на ухото на съседа си. 
- Ама эащо така тихичко говориш? 
- Да не чуе конят...